top of page

PRIVACYBELEID

Beste bezoek(st)er,

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen. Uw gegevens zijn bij coldandtasty* in goede handen. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving en de vereisten van de EU-Verordening gegevensbescherming (beter bekend als GDPR) die vanaf 25 mei 2018 in heel Europa van kracht wordt. In geen geval verkopen wij uw gegevens aan derden. Hierna informeren wij u uitgebreid over de verwerking van uw gegevens bij coldandtasty*.

Voor opmerkingen of vragen over gegevensbescherming kan u telefonisch contacteren op 016/98.19.19 (tijdens kantooruren) of per e-mail op info@coldandtasty.be

Wij zullen u dan graag verder helpen.

 

1. Onze contactgegevens en onze functionaris voor gegevensbescherming

Deze informatie over de gegevensbescherming is van toepassing op de verwerking van gegevens door coldandtasty, Pastoor Henri Scherpereelstraat 31b, Veurne België, KBO BE 0680.572.091  en de Belgische vestiging van coldandtasty* Pastoor Henri Scherpereelstraat 31b, Veurne België, KBO  BE 0680.572.091  (hierna "VEVE*" genoemd). 

De functionaris voor gegevensbescherming van coldandtasty* kan u contacteren op dit adres (t.a.v. de dienst Gegevensbescherming), telefonisch op 0474/ 62 07 19 (tijdens kantooruren)  of per email (info@coldandtasty.be).

 

2. Doeleinden van gegevensverwerking en de verwerkingsgronden

2.1 Toegang tot onze website

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser op uw toestel automatisch informatie naar de server van onze website en slaat deze tijdelijk op in een zogenaamd logbestand. Daar hebben wij geen invloed op. 

De volgende informatie wordt ook opgeslagen zonder uw tussenkomst en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

- het IP-adres van het verzoekende toestel dat toegang heeft tot internet,

- de datum en tijd van de toegang,

- de naam en URL van het opgevraagde bestand,

- de website/toepassing van waaruit de toegang is gemaakt (referrer URL),

- de browser die u gebruikt en, indien nodig, het besturingssysteem van uw computer met

internettoegang en de naam van uw toegangsprovider.

In zoverre de GDPR hierop van toepassing is, gebeurt de verwerking van het IP-adres en de andere gegevens op grond van  artikel 6, lid 1, f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hieronder opgesomde doeleinden van gegevensverzameling. We willen er hier op wijzen dat uw identiteit niet onmiddellijk uit de verzamelde gegevens kan worden afgeleid en dat we dat ook niet zullen doen.

Het IP-adres van uw toestel en de overige hierboven vermelde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden gebruikt:

- verzekering van een vlotte installatie van de verbinding,

- verzekering van comfortabel gebruik van onze website/applicatie,

- Evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.

De gegevens worden opgeslagen voor een periode van 52 dagen en vervolgens automatisch verwijderd. Verder maken wij voor onze website gebruik van zogenaamde cookies en trackingprocedures. De precieze procedures en de gegevens die hiervoor worden gebruikt, worden verder toegelicht in punt 2.6.

 

2.2 Gegevensverwerking bij bestellingen

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst. Naast de goederen die u bestelt, gaat het daarbij om uw voornaam, achternaam en adres.

Daarnaast verwerken wij uw adres en/of uw telefoon- of gsm-nummer en/of uw e-mailadres om u vooraf van de leveringsdatum van uw bestelling in kennis te kunnen stellen via een afgiftefolder, telefoon, sms of e-mail en om de levering voor u zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. De gegevens worden onmiddellijk verzameld door een coldandtasty* verkoopmedewerker in het geval van een bestelling ter plaatse, door onze servicemedewerkers in het geval van een telefonische bestelling of automatisch indien u een bestelling plaatst via onze website.

Deze gegevens worden dan bezorgd aan uw coldandtasty*-vestiging. 

De verwerkingsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, b) GDPR: dit wil zeggen dat wij uw gegevens verwerken in het kader van onze contractuele relatie met U. 

Na het sluiten van de overeenkomst ontvangt u van ons een klantnummer. Deze verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, f) GDPR en garandeert u en ons een zo goed mogelijke communicatie.

Als wij uw contactgegevens niet meer nodig hebben voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst, dan verwerken wij de gegevens nog voor de verdere opvolging van de overeenkomst tot het verstrijken van de wettelijke of eventuele contractuele garantierechten. 

Na afloop van deze termijnen bewaren wij uw gegevens nog op basis van artikel 6, lid 1, c) GDPR gedurende de termijnen die ons wettelijk opgelegd worden (fiscaal, boekhoudkundig, …).

Tijdens deze periode worden de gegevens uitsluitend in het kader van een fiscale controle opnieuw verwerkt.

 

2.3. Gegevensverwerking voor communicatiedoeleinden

Wij verwerken uw telefoon- of gsm-nummer en/of uw e-mailadres enkel voor communicatiedoeleinden (en natuurlijk ook voor de correcte uitvoering van leveringen en de opvolging ervan). 

Als u ons uw e-mailadres meedeelt, sturen wij u eerst een bevestigingslink: indien u hierop klikt, dan voegt u zich toe aan de distributielijst van de nieuwsbrief en zal u deze regelmatig ontvangen. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres te allen tijde kosteloos intrekken. Daarvoor kan u aan het einde van elke e-mail op "Unsubscribe" (Afmelden) klikken of stuur ons een kort bericht.

 

2.4. COLDANDTASTY* gebruikersaccount op basis van uw e-mailadres

Indien U ons uw toestemming heeft gegeven om uw e-mailadres voor marketing- en reclamedoeleinden dan zullen wij uw e-mailadres gebruiken om een gebruikersaccount aan te maken op basis van artikel 6, lid 1, a) GDPR. Met de toegangsgegevens, die wij u toesturen na bevestiging van uw e-mailadres, kunt u inloggen op het internet op www.coldandtasty.be en uw gegevens en de uitgevoerde bestellingen bekijken. U kan uw toestemming steeds kosteloos intrekken voor de toekomst.

 

2.5. COLDANDTASTY* klantenkaart

Nog niet van toepassing!

2.6 Onlinecontacten en websiteoptimalisatie

2.6.1 Cookies - Algemene informatie

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw toestel (laptop, tablet, smartphone, enz.) wanneer u onze site bezoekt. Indien deze cookies persoonsgegevens zijn, worden ze gebruikt op basis van artikel 6 lid 1 f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang ligt daarbij in de optimalisatie van onze website. Cookies beschadigen uw toestel niet, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die in elk geval in verband staat met het gebruikte toestel. Dit betekent niet dat we onmiddellijk kennis krijgen van uw identiteit. U gebruikt onze website dan ook zo anoniem mogelijk.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al individuele pagina's van onze website hebt bezocht of dat u al bent ingelogd in uw klantaccount. Deze cookies worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site. Daarnaast maken wij uit gebruiksvriendelijkheid gebruik van tijdelijke cookies, die voor een bepaalde tijd op uw eindtoestel worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, zal deze automatisch herkennen dat u al bij ons bent geweest en welke items en instellingen u hebt gemaakt zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren om ons aanbod te optimaliseren. Deze cookies stellen ons in staat om bij uw bezoek aan onze website automatisch te herkennen dat u deze voordien al eens bezocht. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd. 

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt gemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. 

De bewaartermijn van de cookies varieert en hangt af van het beoogde gebruik. 

 

2.6.2 Google Tag Manager

Op onze website wordt de tool Google Tag Manager van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: „Google“ genoemd) gebruikt. Met de Google Tag Manager beheren wij de tools waarover wij in deze privacyverklaring informatie verstrekken. Gelieve details in verband met deze tools in de informatie met betrekking tot de tools zelf te vinden.


De Google Tag Manager zelf is een zogenaamd domein zonder cookies. De tool zorgt voor het in werking stellen van andere tags die onder bepaalde omstandigheden gegevens registreren. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als op domein- of op cookieniveau een deactivering uitgevoerd wordt, blijft deze voor alle tracking-tags die met de Google Tag Manager geïmplementeerd werden, verder bestaan.


Verdere informatie in verband met de Google Tag Manager kunt u hier in de beschikbare gebruiksrichtlijnen voor het product vinden.2.6.3 Tracking Tools – Algemene verwijzing

De hierna opgesomde en door ons gebruikte trackingtechnologieën worden op basis van art. 6, alinea 1, pagina 1, letter f van de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG) ingezet. Met de gebruikte trackingmaatregelen wensen wij een aan de behoeften aangepaste vormgeving en de voortdurende optimalisering van onze website te garanderen. Anderzijds gebruiken wij de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch te registreren. Verder gebruiken wij deze gegevens voor een geoptimaliseerde toepassing van de reclameboodschappen. Deze belangen zijn in de geest van de hierboven genoemde verordening als gewettigd te aanzien.


De respectievelijke doelstellingen bij de verwerking van gegevens en de verschillende gegevenscategorieën kunnen in de beschrijvingen van de betreffende trackingtools gevonden worden. In zoverre door afzonderlijke tools een overdracht van gegevens naar de USA zou plaatsvinden, gebeurt dat op basis van het zogenoemde EU-US Privacy-Shield. Details in verband hiermee, evenals de lijst van ondernemingen die door het Privacy-Shield gebonden zijn, kunt u hier vinden. Voor zover het noodzakelijk is, hebben wij om een gepast niveau van gegevensbescherming te garanderen, met afzonderlijke ondernemingen ook een zogenaamde clausule modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens van de EU-commissie gesloten”.


 

2.6.4 Google Analytics 

Voor de op behoefte gerichte vormgeving en continue optimalisatie van onze webpagina's maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. "("Google"). In deze context worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

- Browsertype/-versie,

- het gebruikte besturingssysteem,

- Referrer URL (de eerder bezochte pagina),

- Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),

- Tijd van de serveraanvraag,

en eventueel verdere informatie worden doorgegeven naar een server van Google in de Verenigde Staten en in onze opdracht verwerkt. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website van bofrost* te evalueren, om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik ten behoeve van marktonderzoek en op behoeften gerichte vormgeving van deze internetpagina's. 

Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens het bedrijf verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval met andere gegevens van Google samengevoegd. De IP-adressen worden anoniem gemaakt, zodat identificatie niet mogelijk is (zgn. IP-maskering).

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor voorziene instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zal kunnen gebruiken. U kunt ook het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van deze browser add-on voorkomen. Als alternatief voor de browser add-on kan u, met name voor browsers op mobiele toestellen, ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij uw bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld. De opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw toestel. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u op de website van Google Analytics.

 

 

2.6.5 Google Adwords

Wij gebruiken op onze website de Google Conversion Tracking van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: „Google“ genoemd), om het gebruik van onze website statistisch te registreren en om ons aanbod verder te optimaliseren. Daarbij wordt door Google Adwords een cookie op uw eindtoestel geplaatst als u via een Google-advertentie op onze website gekomen bent. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van de website van de AdWords-klanten bezoekt en het cookie nog niet afgelopen is, kunnen Google en de klant vaststellen dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina verdergeleid werd.


De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt aan een server van Google in de USA overgebracht en daar opgeslagen. Google respecteert de gegevensgeschermingsrichtlijnen van het „US-Privacy-Shield“ en is bij het „US-Privacy Shield“-programma van het Ministerie van Handel in de VS geregistreerd. Bovendien hebben wij met Google een overeenkomst voor opdrachtverwerking bij het gebruik van Google AdWords gesloten. Door deze overeenkomst garandeert Google dat zij de gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG) verwerken en dat de bescherming van de rechten van de betrokken personen gegarandeerd is.


Elke AdWords-klant krijgt een ander cookie toegewezen. De cookies kunnen daarom niet via de websites van AdWords-klanten verder gevolgd worden. De met behulp van de conversie-cookies ingewonnen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken voor AdWords-klanten, die de voorkeur aan conversietracking geven, te genereren. Wij vernemen het totaal aantal gebruikers dat op uw advertentie geklikt heeft en die naar een pagina die een conversietrackingtag heeft, verdergeleid werden. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk kan geïdentificeerd worden.


Als u niet aan het trackingprocédé wenst deel te nemen, kunt u ook het daarvoor te installeren cookie weigeren – bijvoorbeeld via uw browserinstelling, die het automatisch installeren van cookies in het algemeen deactiveert. U kunt cookies voor conversietracking ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein „www.googleadservices.com“ geblokkeerd worden. 
 

De instructies van Google in verband met de gegevensbescherming bij de conversietracking kunt u hier vinden.
 

 

2.6.6 econda

We gebruiken ook technologieën van econda GmbH (http://www.econda.de) om deze website te ontwerpen en te optimaliseren om aan uw behoeften te voldoen. econda verzamelt en bewaart anonieme gegevens en maakt aan de hand van deze gegevens gebruikersprofielen aan met behulp van pseudoniemen met het doel een internetbrowser te herkennen. De aangemaakte gebruikersprofielen worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming samengevoegd met gegevens waardoor u geïdentificeerd zouden kunnen worden. IP-adressen worden onmiddellijk na de verzending naar econda anoniem gemaakt, waardoor het niet mogelijk is gebruikersprofielen aan IP-adressen toe te wijzen. 

Bezoekers van deze website kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen het hier verzamelen en verwerken van deze gegevens: u kan daarvoor hier klikken.

 

2.6.7 Gebruik van Google Invisible reCAPTCHA

Voor onze nieuwsbrieffunctie, gebruikt deze website "Invisible reCAPTCHA", een dienst van Google Inc. "("Google"). Deze zorgt ervoor de inschrijving op onze nieuwsbrief daadwerkelijk via een mens verloopt en dat misbruik via machine-geïnduceerde gebruik zoveel mogelijk wordt uitgesloten. Google verwerkt hiervoor verschillende gegevens, waaronder het IP-adres van het toestel waarmee de registratie plaatsvindt, maar ook andere informatie die aangeeft dat er sprake is van een menselijke tussenkomst. De verwerking gebeurt zowel binnen Europa als in de VS (de doorgifte naar de VS gebeurt op basis van het zogenaamde Privacy Shield). Google voegt het IP-adres dat zij ontving in het kader van “Invisible reCAPTCHA” niet samen met gegevens van andere Google-services. Het privacybeleid van Google is van toepassing, beschikbaar op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

De hierboven beschreven gegevensverwerking vindt plaats zowel op basis van uw toestemming voor opname in onze nieuwsbrief (artikel 6, lid 1, a) GDPR) als op basis van een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, f) GDPR. 

De bescherming van onze informaticasystemen en in het bijzonder de bescherming van de functionaliteit van onze website moet beschouwd worden als een gerechtvaardigd belang. 

U kunt uw toestemming voor de opname in onze nieuwsbrief te allen tijde kosteloos  intrekken voor de toekomst. De rechtmatigheid van de vóór uw herroeping uitgevoerde gegevensverwerking voor bovengenoemde doeleinden blijft door uw herroeping onaangetast. Bovendien willen wij u erop wijzen dat elke keer dat u zich registreert voor onze nieuwsbrief, de hierboven beschreven verwerking opnieuw plaatsvindt. Als u hiermee niet akkoord gaat, dan kan u onze nieuwsbrieffunctie spijtig genoeg niet gebruiken. 

De bepalingen in deze privacyverklaring ten aanzien van het algemeen recht van bezwaar blijven vanzelfsprekend gelden.

 

2.7 OneSignal (dienst voor pushberichten op uw smartphone)

Bij de installatie van onze bofrost*app op uw smartphone wordt u gevraagd of u in de toekomst informatie wilt ontvangen van bofrost* via pushberichten (‘gepersonaliseerde berichten’). Als u uw toestemming geeft, die volgens artikel 6, lid 1, letter a van de AVG vereist is voor het gebruik van uw gegevens, krijgt u regelmatig pushberichten van ons over de thema's naar uw keuze. U kunt de dienst voor pushberichten op elk moment weer uitschakelen via eender welk ontvangen pushbericht of in uw browserinstellingen.  Voor het verzenden van de berichten gebruiken we de service provider OneSignal, 201 San Antonio Circle Suite #140, Mountain View, CA, USA. Het privacybeleid van OneSignal vindt u hier: https://onesignal.com/privacy_policy. De verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten en daar verwerkt. Voor de doorgifte naar een derde land buiten de EU gelden de beginselen onder punt 4.

 

 

3. ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de onder 2.6.2. en 2.6.4. beschreven verwerking, geven wij uw gegevens niet door aan ontvangers buiten Europese Economische Ruimte. De onder 2.6.2 en 2.6.4. genoemde verwerking houdt een doorgifte van persoonsgegevens in naar de servers van Google Inc. die zich in de VS bevinden. De gegevens worden doorgegeven in overeenstemming met de beginselen van het zogenaamde EU-US Privacy Shield.

 

4. altijd onder uw controle! Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming

Naast het recht om uw toestemming te herroepen, heeft u in bepaalde gevallen nog de volgende rechten:

- Recht op inzage in uw persoonlijke gegevens die door ons verwerkt worden (art. 15 GDPR): in het bijzonder kunt u onder andere informatie verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagtermijn en de herkomst van uw gegevens als deze niet rechtstreeks van u zijn verzameld,

- het recht om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren (artikel 16 GDPR)

- Recht op wissing van uw persoonsgegevens (artikel 17 GDPR) tenzij bv. een wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten voor verdere opslag in acht moeten worden genomen, of uw gegevens nog verwerkt moeten worden in het kader van een overeenkomst,

- het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (artikel 18 GDPR) indien u de juistheid van deze gegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is maar u de gegeven niet wenst te wissen; de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar wel om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of u overeenkomstig Artikel 21 GDPR bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking,

- Recht op overdracht van gegevens overeenkomstig artikel 20 GDPR, d.w.z. het recht om door u verstrekte gegevens te laten overdragen in een gangbaar, machineleesbaar formaat, of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen

- Recht op bezwaar bij de toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthouder van uw gewoonlijke verblijfplaats of tot ons hoofdkantoor.

Bovendien kan op grond van artikel 21, lid 1 GDPR tegen de verwerking van gegevens bezwaar worden gemaakt om redenen die verband houden met de bijzondere situatie van de betrokkene of voor direct marketing doeleinden.

Dit algemene recht van bezwaar is van toepassing op alle in deze Privacyverklaring beschreven verwerkingsdoeleinden die worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, f) GDPR. 

Volgens GDPR zijn wij alleen verplicht een dergelijk algemeen bezwaar in te voeren als u ons redenen van groot belang (bijvoorbeeld een mogelijk gevaar voor leven of gezondheid) geeft.

 

5. Beveiliging van gegevens

Alle door u overgemaakte persoonsgegevens worden verzonden met behulp van de algemeen aanvaarde en veilige standaard SSL (Secure Socket Layer). SSL is een veilige en beproefde standaard, die bijvoorbeeld ook in internetbankieren wordt gebruikt. U herkent een beveiligde SSL-verbinding aan de aangesloten s op de http (d.w.z. https://...) in de adresbalk van uw browser of aan het slotsymbool in uw browser.

Indien u klachten heeft dan staan wij steeds klaar voor u om deze met zorg te behandelen.

Bent u niet akkoord met onze werkwijze, dan u steeds contact opnemen onze toezichthoudende autoriteit: 

Privacycommissie / Gegevensbeschermingsautoriteit,

Drukpersstraat 35

B-1000 Brussel

T+32 (0)2 274 48 00

E-mail: commission@privacycommission.be

Website: http://www.privacycommission.be

Heeft u nog vragen? Neem dan gewoon contact met ons op. Wij staan tot uw beschikking met woorden en daden!

Versie/status: 07/ 2018

bottom of page